+359 878 797 399       E-mail: demar_eood@abv.bg

Български      English      GreekДитора ЕООДДитора ЕООД - Европейска компания за извозване, съхранение и преработка на СЖП категория 3

Дитора ЕООД е междинно предприятие за събиране, транспортиране и съхранение на странични животински продукти (СЖП) категория 3.  Компанията е създадена през 2003г. Разполага с хладилни камери за съхранение, площадка за преработка и специално оборудвани, лицензирани транспортни средства.

 

Компанията оперира и извън територията на Р. България. Можем да извозваме и транспортираме СЖП 3 в територията на целия Европейски съюз. Дитора ЕООД притежава всички разрешителни за извършване на дейността по транспортиране и съхранение на СЖП категория 3.

 

Транспортирането се осъществява с лицензирани превозни средства, гарантиращи безопасност. Според Регламент (ЕО) № 1069/2009 транспортирането на СЖП трябва да се извършва единствено и само от МПС с разрешение за тази дейност. Превозването на тези продукти нелицензиран транспорт подлежи на санкции.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Дитора ЕООД. Всички права запазени. © 2024 .